Styrelsen

Styrelseordförande

Arvid Bläser

ordforande@litheel.org 

Sekreterare

Vakant

sekreterare@litheel.org 

Webb/PR

Amandus Waller

web@litheel.org

pr@litheel.org

Kassör

Herman Bermell

kassor@litheel.org

Lab chef

Elias Salo

lab@litheel.org

Event

Thomas Bui

event@litheel.org