Facebook-grupp för medlemmar!

Nu finns en grupp för alla er medlemmar på Facebook! Gruppen administreras av styrelsen och tanken är att denna ska agera som ett forum där ni medlemmar kan prata om :

– diskutera projektidéer
– hitta andra som gör liknande saker
– ställa frågor rörande verkstaden eller relevanta för något projekt ni arbetar med

Gruppen hittar du på följande länk: https://www.facebook.com/groups/779874015498194/
Ansök om medlemskap om du som medlem inte redan har blivit inbjuden!


Comments are closed.