Styrelsen 21/22

Styrelseordförande

Gustav Göransson

ordforande@litheel.org 

Sekreterare

Oskar Lundin

sekreterare@litheel.org 

Webb/PR

Vakant

web@litheel.org

pr@litheel.org

Kassör

Herman Bermell

kassor@litheel.org

Lab chef

Andreas Disman

lab@litheel.org

Event

Darius Babar

event@litheel.org

pr@litheel.org